Fjernvarme

Fjernvarme er en central kollektiv opvarmningsmetode, hvor varmen genereres fra anlæg, som leverer varme til mange husstande gennem varmedistributionssystem. Varmen kan leveres over større afstande, heraf kommer navnet fjern.

Fjernvarmen bevirker, at opvarmningen sker centralt og dermed skal husstandene ikke selv bekymre sig om dette. Fjernvarme er en stabil opvarmningskilde med få eller ingen udsving i driften.


Fjernvarme er varmt vand i rør. På fjernvarmeværkerne bliver vandet varmet op, hvorefter det pumpes ud til forbrugerne. Efter brug løber det afkølede fjernvarmevand tilbage til fjernvarmeværket, hvor det så varmes op igen. Denne løsning bevirker, at fjernvarmen er en grøn løsning. Desuden er vandet opvarmet af brændsler bestående af elementer som f.eks. halm, skovflis, solvarme eller affald fra industrien mm. Den producerede fjernvarme medvirker dermed til at kunne nedbringe CO2-udledningen i Danmark.

 

Vi hos Børge Hansen A/S VVS står for installationen af fjernvarmeanlægget i husene. Hermed sikrer vi, at anlægget bliver installeret korrekt samt fungerer optimalt.

Vidste du at....


  • Ca. 65% af den danske boliger har fjernvarme, hvilket gør det til den mest udbredte opvarmningskilder. 
  • Fjernvarmeselskaberne må ikke tjene penge, hvilket gør, at prisen afspejler den reele pris 


KONTAKT OS NU FOR AT FÅ ET TILBUD PÅ JERES PROJEKT